test

Assessment Center

Indien we 1 of meerdere kandidaten hebben voor een vacature kunnen we nagaan of deze geschikt is voor de vacature.

Ook als u zelf een kandidaat aanbrengt, kunnen we een assessment center uitvoeren.

In het assessment center wordt de geschiktheid van uw kandidaat nagegaan met meerdere methodes. Met persoonlijkheidstests, praktische oefeningen , competentiegericht interview, rollenspel,… bekijken we of de kandidaat over de nodige competenties beschikt om de funtie naar behoren uit te voeren.

Loopbaanbegeleiding door een erkende arbeidspsychologe