test

Medium

Deze werkwijze kan aangewend worden voor selectieprocedures die geen goede instroom leveren: wij moeten dus zelf actief op zoek gaan naar geschikte kandidaten.We hanteren sociale media en kunnen putten uit onze expertise om de geschikte kandidaten te vinden.

De recrutering van kandidaten vergt hier toch enige inspanning. We zetten de middelen in die nodig zijn: sociale media, schoollijsten,… Hier gebruiken we echter nog geen headhunting, dat is voor de heavy versie.

Loopbaanbegeleiding door een erkende arbeidspsychologe